Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

This app provides a series of useful functions for device configuration (parameters and Group Addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.control4.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.85

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.neuberger.net/

Πληροφορίες έκδοσης
1.4.1

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ένα plug-in διαμόρφωσης παραμέτρων της συσκευής DALI από το KNX bus

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.urmet.cn

Πληροφορίες έκδοσης
1.3.2.3

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.moorgen.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.3.2.3

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ένα plug-in διαμόρφωσης παραμέτρων της συσκευής DALI από το KNX bus

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.dnake.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.3.2.5

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6