Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Επανενεργοποίηση του πρωτόκολλου EIBlib/IP στο ETS (το οποίο δεν είναι τυποποιημένο και είχε αποσυρθεί μετά την τυποποίηση του KNXnet/IP). Με αυτή την ETS Εφαρμοργή, καθίσταται δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με το ETS χρησιμοποιώντας αυτό το πρωτόκολλο.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

DCA για τη διαμόρφωση της ERA INN KNX θύρα διασύνδεσης μονάδας.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.niceforyou.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.gewiss.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.2.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://eshop.wieland-electric.com/wielandCategories

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.griesser.ch

Πληροφορίες έκδοσης
1.14.3

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6