Ταξινόμηση κατά: Όνομα Δημιουργός Τιμή

Check and Improve από IT Gesellschaft für Informationstechnik mbH

Έκδοση 4.0.410
Διαθέσιμο για
» ETS4
» ETS5

Η Εφαρμογή "Check & Improve" σας βοηθά να διασφαλίσετε και να βελτιώσετε την τυπική ποιότητα των έργων σας στο ETS. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο και την ημιαυτόματη διόρθωση της ορθογραφίας, ρυθμιζόμενη ονοματοδοσία, καθώς και στην ανάθεση των σωστών Datapoint Types.
Χωρίς πολλή προσπάθεια, το έργο τακτοποιείται, και επομένως είναι πιο εύκολο στη συντήρηση. Επίσης θα είναι η ιδανική βάση για περαιτέρω χρήση, π.χ. για οπτικοποίηση.

Μερικές λεπτομέρειες:

Ο ορθογραφικός έλεγχος μπορεί να κάνει χρήση των πολλών ελεύθερων διαθέσιμων λεξικών σε πολλές γλώσσες, π.χ. από το OpenOffice και το Mozilla Project, καθώς και λεξικών χρήστη για επιπλέον λέξεις.

Οι ρυθμίσεις ονοματοδοσίας μπορούν να καθοριστούν συνδυάζοντας δομικών στοιχείων, όπως "εναλλακτική", "αλληλουχία", "λίστα των επιτρεπόμενων ονομασιών", "λίστα ονομάτων έργου", "πρότυπο" κλπ. σε ένα κανόνα.

Η εκχώρηση Datapoint Type έχει πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πληροφορίες με περίπου 1000 προγράμματα εφαρμογής (συνεχώς αυξανόμενη).

Τιμή

€115

Χωρίς ΦΠΑ

EI_Import από Nautibus engineering

Έκδοση 1.0.0.2
Διαθέσιμο για
» ETS5

Electrical installation Import
Το EI Import δημιουργεί ένα έργο ETS5 από ένα αρχείο CSV το οποίο περιέχει μια λίστα ενεργοποιητών και κυκλωμάτων. Η λίστα μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα χρησιμοποιώντας Excel ή έναν επεξεργαστή κειμένου.
Το έργο που δημιουργείται περιέχει όλες τις απαραίτητες Διευθύνσεις Ομάδων, την κτιριακή δομή και τους ενεργοποιητές. Μπορεί στη συνέχεια να επεξεργαστεί από το ETS5 ή το EIplan5.

Τιμή

€135

Χωρίς ΦΠΑ

Extended Copy από KNX Association

Έκδοση 1.0
Διαθέσιμο για
» ETS4
» ETS5

Η ETS Εφαρμογή «Extended Copy» (Εκτεταμένη Αντιγραφή) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρόμοιων δομών σε ένα έργο. Αυτό το χαρακτηριστικό προορίζεται ειδικά για KNX χρήστες που ασχολούνται με μεγάλα έργα, για παράδειγμα με επαναλαμβανόμενες λειτουργίες δωματίων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής, ένα παράθυρο θα επιτρέπει στις συσκευές, στις γραμμές bus, ακόμη και σε ολόκληρα συγκροτήματα κτιρίων μαζί με τις συνδέσεις των διευθύνσεων τους, την παραμετροποίηση τους, τις διευθύνσεις ομάδων τους, τις συνδέσεις, τα κείμενα και άλλες πληροφορίες να προσαρμοστούν. Κατόπιν, η διαμόρφωση εισάγεται ομαλά.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα νέα έργα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έργα τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε να αναδιαμορφωθούν μέσα από μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία.


Τιμή

€99

Χωρίς ΦΠΑ

Hager/Berker Easy2ETS από Hager Holding GmbH

Έκδοση 4.0.758.0
Διαθέσιμο για
» ETS5

Easy2ETS tool can be used to read out an installation made of Easy Hager and Berker devices configured with TXA100 and to take over the configuration with ETS.
Note:
- RF Devices cannot be read out.
- Bus access and ETS products data are required (product database).

Τιμή

€0

Χωρίς ΦΠΑ

My Product Templates από KNX Association

Έκδοση 1.0
Διαθέσιμο για
» ETS4
» ETS5

Στην πράξη, η διαμόρφωση των συσκευών KNX μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα. Εάν χρειάζεστε συσκευές με συγκεκριμένες διαμορφώσεις περισσότερες από μία φορά, θα ήταν χρήσιμο να τις έχετε κάπου διαθέσιμες για μελλοντική χρήση. Με την ETS Εφαρμογή «My Product Templates»(Τα Πρότυπα των Προϊόντων μου) τέτοιες έτοιμες συσκευές μπορούν να προστεθούν σε μία λίστα αγαπημένων. Επίσης οι συσκευές KNX που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα (ή σχεδόν όλα) τα έργα μπορούν να χειριστούν κατά τον ίδιο τρόπο. Είναι επίσης διαθέσιμες για άλλα έργα – όπως από τον κατάλογο κατασκευαστή – αλλά όμως πλήρως διαμορφωμένες. Οι χρήστες που πραγματοποιούσαν παρόμοιες λειτουργίες μπορούν να εξοικονομήσουν από τους εαυτούς τους πάρα πολύ χρόνο και προσπάθεια χρησιμοποιώντας αυτή την ETS Εφαρμογή.


Τιμή

€79

Χωρίς ΦΠΑ