Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Εφαρμογή Διαμόρφωσης Συσκευής (DCA) για IPAS DALIControl gc16 (1 ή 2 κανάλια)
Αριθμός Παραγγελίας 4101-145-11, 4101-145-21
Εφαρμογή DaliControl gc16-01-0110, DaliControl gc16-2-01-0110

Έλεγχος χρωματιστού φωτισμού συμπεριλαμβανομένης συσκευή τύπου 8 ECG:
Χρώμα θερμοκρασίας (DT-8 Sub-Type TC)
XY χρώμα (DT-8 Sub-Type XY)
RGB (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSV (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
RGBW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSVW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://www.ipas-products.com/

Πληροφορίες έκδοσης
2.1.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://www.ipas-products.com/

Πληροφορίες έκδοσης
4.0.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://building.meanwell.com

Πληροφορίες έκδοσης
3.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.divus.eu

Πληροφορίες έκδοσης
0.0.1.2

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.hager.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.2.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6