Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Εφαρμογή διαμόρφωσης συσκευής (DCA) για την πύλη DALI KNX 64/128 (1 ή 2 καναλιών)
Έλεγχος φωτισμού χρώματος, συμπεριλαμβανομένου του τύπου συσκευής 8 ECGs:
Θερμοκρασία χρώματος (DT-8 Υποτύπος TC)
Χρώμα XY (DT-8 Υποτύπος XY)
RGB (DT-8 Υποτύπος RGBWAF)
HSV (DT-8 Υποτύπος RGBWAF)
RGBW (DT-8 Υποτύπος RGBWAF)
HSVW (DT-8 Υποτύπος RGBWAF)

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.modulyte.com

Πληροφορίες έκδοσης
4.0.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Αυτή η εφαρμογή Device Configuration App (DCA), η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο ETS και συμπληρώνει τον τυπικό διάλογο παραμέτρων, χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή της θέσης σε λειτουργία DALI και της δοκιμής DALI για την πύλη DALI Colour. Αυτό καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση, τη διευθυνσιοδότηση και την ανάθεση συσκευών λειτουργίας DALI χρησιμοποιώντας το οικείο περιβάλλον ETS χωρίς να απαιτείται η χρήση πρόσθετου λογισμικού πέραν του ETS.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.feller.ch

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.0.1394

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Device Configuration App (DCA) for Theben DALI-Gateway KNX plus
Order number: 9070929
Application: DALI-Gateway KNX plus (v2.0)
New features:
Coloured light control including device type 8 ECGs:
Colour temperature (DT-8 Sub-Type TC)
XY colour (DT-8 Sub-Type XY)
RGB (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSV (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
RGBW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSVW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.theben.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.3.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Theben DALI-Gateway P64 KNX
Order no.: 4940303
Application: DALI-Gateway P64 KNX

Device Configuration App (DCA) for the DALI configuration. The DCA is used for addressing and grouping, as well as creating scenes, timers and effects.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.theben.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Theben DALI-Gateway P64 KNX
Αριθμός παραγγελίας: 4940303
Εφαρμογή: Εφαρμογή παραμέτρων συσκευής DALI-Gateway P64 KNX

(DCA) για τη ρύθμιση παραμέτρων DALI. Το DCA χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και ομαδοποίηση, καθώς και για τη δημιουργία σκηνών, χρονομέτρων και εφέ.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.theben.de

Πληροφορίες έκδοσης
2.1.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6