Ταξινόμηση κατά: Όνομα Δημιουργός Τιμή

ABB i-bus® NCT από ABB Stotz-Kontakt GmbH

Έκδοση 1.6.0.0
Διαθέσιμο για
» ETS4

Το ABB i-bus® NCT (Newron Commissioning Tool) είναι ένα πακέτο που αποτελείται από το εργαλείο KNX MOOVnGROUP, καθώς και από τα πρότυπα συσκευών KNX των ABB και Busch-Jaeger, τα οποία προσφέρουν ένα τυποποιημένο σύνολο εφαρμογών για κτίρια γραφείων.
Το MOOVnGROUP είναι ένα γραφικό εργαλείο για το ETS. Παρέχει μια νέα ροή εργασίας για τη δημιουργία ενός έργου KNX. Ως γραφικό εργαλείο, προσφέρει ένα ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε ένα χάρτη κτιρίου. Το MOOVnGROUP είναι το ιδανικό εργαλείο για εμπορικά κτίρια, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία και ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανάγκη από ευέλικτες λειτουργίες αυτοματισμού κτιρίου.
Το MOOVnGROUP χειρίζεται οποιαδήποτε συσκευή οποιουδήποτε κατασκευαστή, εφόσον είναι διαθέσιμη στο ETS4. Μετατρέπει τη συσκευή σε μια συλλογή από αντικείμενα όπως λαμπτήρες, διακόπτες, αισθητήρες, κλπ. Στη συνέχεια, κάθε αντικείμενο μπορεί να διατεθεί με ένα προφίλ καθορισμένο από το χρήστη ορίζοντας τις παραμέτρους του. Για την εύκολη θέση σε λειτουργία το MOOVnGROUP βασισμένο στο σενάριο των ζωνών. Μια ζώνη μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα γραφείο, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ένα δωμάτιο νοσοκομείου, ένα διάδρομο και ούτω καθεξής. Ένα πρότυπο ζώνης δημιουργείται με ομαδοποιώντας μια συλλογή διάφορων αντικειμένων και την αντιστοίχιση με τα Αντικείμενα Ομάδων τους. Μόλις οριστεί ένα πρότυπο ζώνης, μπορεί εύκολα να αντιγραφεί από το ένα δωμάτιο, κοκ.
Με το MOOVnGROUP επιλέγετε τη διάταξη του κτιρίου σας, τοποθετείτε τα αντικείμενα πάνω στο χάρτη, σχεδιάζετε μια ζώνη συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων και όλα γίνονται αυτόματα: Οι συσκευές δημιουργούνται στο ETS, οι παράμετροι και οι Διευθύνσεις Ομάδων τίθενται σε εφαρμογή.
Σε συνδυασμό με την επιπλέον διαθέσιμη συσκευή ΑΒΒ doGATE, το έργο KNX μπορεί να φορτιστεί αυτόματα στο doGATE. Οι επιλεγμένες Διευθύνσεις Ομάδων αντιστοιχίζονται αυτόματα στο BACnet, OPC και oBIX ή θα παρακολουθούνται ως γραφήματα.
Με το MOOVnGROUP δεν επανεφεύρετε ποτέ τον τροχό, επειδή μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε όλα τα πρότυπα: όσο περισσότερες πληροφορίες ενσωματώνετε, τόσα περισσότερα πρότυπα μπορείτε να πάρετε και τόσο λιγότερη δουλειά πρέπει να κάνετε. Δουλεύοντας με τα πρότυπα εξασφαλίζετε την εγκατάσταση σας, επειδή δεν μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα λάθη. Σε περίπτωση τελικής αλλαγής, απλά τροποποιήσετε το πρότυπο και εφαρμόστε το για το πλήρες έργο.
Συμβουλή: Για να χρησιμοποιήσετε το MOOVnGROUP απαιτούνται πάντοτε τα ABB i-bus® NCT credits.

In-App αγορές
ABB i-bus®NCT Credit 100 for ABB i-bus® Newron Commissioning Tool €290
ABB i-bus®NCT Credit 250 for ABB i-bus® Newron Commissioning Tool €690
ABB i-bus®NCT Credit 500 for ABB i-bus® Newron Commissioning Tool €1190
ABB i-bus®NCT Credit 1000 for ABB i-bus® Newron Commissioning Tool €2190
ABB i-bus®NCT Credit 2000 for ABB i-bus® Newron Commissioning Tool €3990
ABB i-bus®NCT Credit 5000 for ABB i-bus® Newron Commissioning Tool €7990

Τιμή

€3.95

Χωρίς ΦΠΑ

Τιμή

€100

Χωρίς ΦΠΑ

Τιμή

€25

Χωρίς ΦΠΑ

EiPlan5 από Nautibus engineering

Έκδοση 4.0.0.5
Διαθέσιμο για
» ETS5

The app EΙplan expands the ETS with a floor plan view. By pre-selecting the desired KNX devices, lamps, sockets, blinds, touch sensors, heating circuits, room temperature controllers, window contacts and radiator actuators can be simply placed in the ground plan. The EΙplan app automatically generates the necessary group addresses with meaningful names, such as "living room ceiling lamp". These group addresses are also assigned automatically to appropriate actuators. The rockers of the buttons can also be assigned in the graphical interface by mouse click.
This results in a complete, well-structured and documented ETS project during the graphical input at the same time as an installation plan and a distribution plan. This app saves the professional a lot of work, offers the beginner a lot of help and creates in any case more overview in the project. The new EasyAssyst interface as well as the complete operation in one window make the creation of ETS projects as simple and efficient as never before.
Sample devices can be selected from the ETS catalog, set and stored so that they can be reused in further projects. The group address scheme can now be defined by the user.
EiPlan5 generates all data for the free visualization EiVisu, more on our website.
EIplan5 is the unrestricted full version of EIplan for ETS5.

Τιμή

€400

Χωρίς ΦΠΑ

Τιμή

€50

Χωρίς ΦΠΑ