Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.hager.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.2.1284

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

ETS APP: JUNG KNX Secure Key Loader

Σημείωση:
Το JUNG σας υποστηρίζει στη δημιουργία τεχνογνωσίας για το KNX Secure! Καλύπτουμε τα μέτρα υλικού και λογισμικού που προσφέρει η KNX Secure σε webinars. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μπορείτε να λάβετε ένα κουπόνι που μειώνει την τιμή αγοράς αυτής της εφαρμογής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.jung. /contact t-knx-secure

Content:
Για να ενσωματωθούν με ασφάλεια τα πιστοποιητικά της συσκευής στο ETS, ο εγκαταστάτης μεταφέρει τα αρχεία JSON που δημιουργήθηκαν με το JUNG KNX Secure Scanner στον υπολογιστή του. Αρκετά αρχεία μπορούν να συναντηθούν εκεί, τα οποία αρχειοθετεί και τις εισαγωγές στο έργο ETS χρησιμοποιώντας το ETS app JUNG KNX Secure Key Loader. Αυτή η επέκταση είναι διαθέσιμη μέσω του App-Shop Association KNX και είναι συνδεδεμένη με το ETS dongle. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται μέσω του μενού App στο κύριο μενού του ETS 5 Professional.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.41

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

The ETS App “Zennio Parameter Copier” is a tool which helps in the versions update process of Zennio products. This tool allows to copy parameters and group objects associations between different products versions, making the updating process faster.
Download the App manual:
https://zennio.com/download/manual_parameter_copier_en

Attention:

This tool is a beta application version which has been published to facilitate maintenance and updating tasks to Zennio clients.

The copy could not work properly since it depends on the internal application program construction, which can vary between versions just a little bit or a lot, so it is highly recommended to double check it to verify that the copy process has been successful.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.zennio.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.1

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6