Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://www.codesys.com/

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5

This App is needed for configuration of the Control4 C4-KNX-SUAC Split Unit Gateway. The manufacturer of the split unit and the model of the remote are loaded into the ETS application.
All SUG/U 1.41 in the project can be processed at the same time. The download into the device is done by normal ETS download.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.control4.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.27

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

This app provides a series of useful functions for device configuration (parameters and Group Addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.control4.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.85

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.neuberger.net/

Πληροφορίες έκδοσης
1.4.1

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.moorgen.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.3.2.3

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6