Κατάστημα KNX Specifications

Ταξινόμηση κατά

Οι Προδιαγραφές KNX καλύπτουν όλα τα τεχνικά θέματα του προτύπου KNX, από την πρώτη επαφή με την τεχνολογία KNX, τους κανόνες πιστοποίησης και δοκιμών, καθώς και περιγραφές εφαρμογών. Οι διαφορετικοί τόμοι και τα μέρη είναι σαφώς διαχωρισμένα, και προορίζονται για τις διάφορες αρμοδιότητες εντός της εταιρείας.

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου KNX

  1. Έναρξη
  2. Οδηγός για Ανάπτυξη ΚΝΧ
  3. Προδιαγραφές συστήματος
  4. Προδιαγραφές Hardware και Δοκιμές
  5. Πιστοποίηση
  6. Προφίλ
  7. Περιγραφές Εφαρμογών
  8. Δοκιμές Συμμόρφωσης Συστήματος
  9. Τυποποιημένα Εξαρτήματα & Συσκευές και Δοκιμές
  10. Συγκεκριμένα πρότυπα τομέων εφαρμογών

Πληροφορίες έκδοσης
2.1