Ταξινόμηση κατά: Όνομα Τιμή

Advanced course documentation

Έκδοση 01.06

Η τεκμηρίωση του Προχωρημένου Σεμιναρίου KNX αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • ΚΝΧ – Σχεδιασμός Διασφάλισης Λειτουργίας (Fail-safe Planning)
 • ΚΝΧ – Σημαίες (Flags)
 • ΚΝΧ – Θέρμανση
 • ΚΝΧ – Ενοποίηση Εφαρμογών (Integrated Applications)
 • ΚΝΧ – Διαλειτουργικότητα (Interworking)
 • ΚΝΧ – Προσαρμοστές (Couplers)
 • ΚΝΧ – Έλεγχος Φωτισμού (Lighting Control)
 • ΚΝΧ – Τεχνολογία Ασφαλείας (Technology Security)
 • KNX – Λειτουργίες Λογικής (Logic Operations)
 • Συστήματα Οπτικοποίησης (Visualisation Systems)
 • ETS Εφαρμογές (ETS Apps)
 • KNX & Πολυμέσα (ΚΝΧ & Multimedia)
 • KNX και Έξυπνες Μετρήσεις/Έξυπνα Δίκτυα (Smart Metering / Smart Grid)

Τιμή

€14.9

€5

Χωρίς ΦΠΑ

Αυτή είναι μια τιμή αναφοράς, παρακαλούμε ελέγξτε στο Amazon

Basic course documentation

Έκδοση 01.06
 • KNX Επιχειρήματα Συστήματος
 • KNX Επικοινωνία
 • KNX TP1 Τοπολογία
 • KNX TP1 Τηλεγράφημα
 • KNX Συσκευές Bus
 • KNX TP1 Εγκατάσταση
 • KNX Powerline PL110
 • ETS Σχεδιασμός Έργου : Βασικές Αρχές
 • ETS Σχεδιασμός Έργου : Προχωρημένος
 • ETS Θέση σε λειτουργία
 • ETS Διαγνωστικά

Τιμή

€14.9

€5

Χωρίς ΦΠΑ

Αυτή είναι μια τιμή αναφοράς, παρακαλούμε ελέγξτε στο Amazon

Handbook

Έκδοση 5 or 6

Η πέμπτη έκδοση του ‘Εγχειριδίο για τον Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο, Βασικές Αρχές‘ λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες δυνατότητες του συστήματος KNX σε εφαρμογές, σε προϊόντα και σε λειτουργίες.

Τιμή

€24.9

€5

Χωρίς ΦΠΑ

Αυτή είναι μια τιμή αναφοράς, παρακαλούμε ελέγξτε στο Amazon

KNX Cookbook

Έκδοση 1

The KNX cookbook contains a number of implementation examples for KNX product development based on certified KNX components. The general purpose of the KNX cookbook is to offer an easy and quick entry into KNX product development, for anyone interested in the topic as such (non-members), as for commercial purposes (KNX member companies).

NOTE: The book has to be downloaded via your account (products), it does not exist on paper format.

Τιμή

€35

€5

Χωρίς ΦΠΑ

Αυτή είναι μια τιμή αναφοράς, παρακαλούμε ελέγξτε στο Amazon

KNX for LEED

Έκδοση 1.0

Ο οδηγός αυτός φέρνει με απλουστευμένο τρόπο, λύσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τις στρατηγικές LEED. Χωρίς την εμβάθυνση σε πολύ τεχνικές έννοιες, αυτό που προσφέρεται είναι μια γνώση που χρησιμεύει ως βάση στους σύμβουλους βιώσιμων κτιρίων. Κάθε επαγγελματίας που δούλευε με τις αρχές που προτείνονται στην πιστοποίηση LEED θα είναι σε θέση να ανιχνεύσει, όταν πηγαίνει βαθύτερα το θέμα, ότι η τεχνολογία πρότυπο της KNX, μπορεί να βοηθήσει με την εφαρμογή της πολλές στρατηγικές που διδάσκονται στην επίσημη εκπαίδευση LEED, καθώς επίσης συμμορφώνεται με πολλές πιστώσεις, προκειμένου να αποκτηθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο (πλατίνα, χρυσό ...). Αυτή ακριβώς είναι η βάση πάνω στην οποία βασίζεται ο οδηγός: συγκεκριμένες λύσεις για LEED στρατηγικές, με τη χρήση της πρότυπης τεχνολογίας KNX.

Τιμή

€35

€5

Χωρίς ΦΠΑ

Αυτή είναι μια τιμή αναφοράς, παρακαλούμε ελέγξτε στο Amazon