Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

This app is used to configure the AC / S 1.x.1 Application Controllers. The graphical user interface of this app allows an intuitive parameterization of the application-specific automation modules (ASM).Basic device settings and device programming (download) are also possible without this app.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.17

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τη βολική διαμόρφωση του SmartTouch 10.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.9.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Η εφαρμογή ETS "ABB Firmware-Update 2.0" εξυπηρετεί στην ενημέρωση του υλικολογισμικού διαφόρων συσκευών KNX της ABB απευθείας μέσω του διαύλου KNX. Η λήψη των τρεχόντων αρχείων υλικολογισμικού μπορεί να γίνει αυτόματα από το Internet ή μπορείτε να τα εισάγετε χειροκίνητα.
Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ETS 5 ή νεότερο.

Προσοχή:
Αυτό αντικαθιστά την εφαρμογή "KNX Bus Update".

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
2.0.125.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.2.1270

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6