Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

This application enables advanced configuration and commissioning of the DALI ballasts with the Zennio DALI-BOX Interface v2.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.zennio.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.20

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://www.ipas-products.com/

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://www.ipas-products.com/

Πληροφορίες έκδοσης
1.2.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://www.ipas-products.com/

Πληροφορίες έκδοσης
2.0.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

DCA για τη θέση σε λειτουργία του MDT DaliControl Gateway DALI16.
Αυτή η DCA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέση σε λειτουργία και τη διαμόρφωση των συσκευών DALI. Οι συνδρομητές DALI μπορούν να αντιστοιχηθούν σε διάφορες ομάδες και να υλοποιηθούν σενάρια και χρονικοί έλεγχοι.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.mdt.de

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.mdt.de

Πληροφορίες έκδοσης
2.1.4.0

Διαθέσιμο για
ETS5