Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.48.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.3.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

This App is needed for configuration of the ABB SUG/U 1.1 Split Unit Gateway. The manufacturer of the split unit and the model of the remote are loaded into the ETS application.
All SUG/U 1.1 in the project can be processed at the same time. The download into the device is done by normal ETS download.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.32.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.2.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6