Κατάστημα ETS

Ταξινόμηση κατά

ETS σημαίνει Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογισμικό Μηχανικής). Ένα εργαλείο-λογισμικό ανεξάρτητο κατασκευαστή και προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της έξυπνης οικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχου με σύστημα KNX. Το ETS είναι ένα λογισμικό, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows©.

Αυτή η έκδοση προορίζεται για ιδιωτική χρήση για όσους θέλουν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν το δικό τους σπίτι με το KNX χρησιμοποιώντας το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη λογισμικού ETS που είναι ήδη γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεμονωμένη εργασία που περιέχει το πολύ 64 προϊόντα KNX από οποιονδήποτε κατασκευαστή KNX.

Με την παραγγελία αυτού του προϊόντος επιβεβαιώνετε ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζετε ότι το ETS5 Home είναι ένας τύπος άδειας που επιτρέπει μόνο τη δημιουργία μιας μεμονωμένης εργασίας KNX με μέγιστο 64 συσκευές. Ο τύπος άδειας προορίζεται για γνώστες τεχνικών ή ιδιοκτήτες σπιτιού που συνεργάζονται με έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη KNX.

Μέγιστος αριθμός συσκευών σε ένα μόνο έργο: 64
** Προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση **
Διαθέσιμο μόνο με USB dongle.
Συμβατό με τα Windows 10
Τώρα, με νέο μικρότερο dongle (μόνο για σκοπούς αδειοδότησης, ΧΩΡΙΣ αποθηκευτικό χώρο)

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
5.7.6

ETS σημαίνει Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογισμικό Μηχανικής). Ένα εργαλείο-λογισμικό ανεξάρτητο κατασκευαστή και προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της έξυπνης οικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχου με σύστημα KNX. Το ETS είναι ένα λογισμικό, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows©.

Μέγιστος αριθμός συσκευών σε ένα έργο: 20
**Διαθέσιμο μόνο με USB dongle.

Συμβατό με τα Windows 10
Τώρα, με νέο μικρότερο dongle (μόνο για σκοπούς αδειοδότησης, ΧΩΡΙΣ αποθηκευτικό χώρο)

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
5.7.6

Σχετικά προϊόντα
ETS5 Professional

ETS σημαίνει Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογισμικό Μηχανικής). Ένα εργαλείο-λογισμικό ανεξάρτητο κατασκευαστή και προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της έξυπνης οικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχου με σύστημα KNX. Το ETS είναι ένα λογισμικό, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows©.

Διαθέσιμο μόνο με USB dongle.
Συμβατό με τα Windows 10
Τώρα, με νέο μικρότερο dongle (μόνο για σκοπούς αδειοδότησης, ΧΩΡΙΣ αποθηκευτικό χώρο), που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
5.7.6

Σχετικά προϊόντα
ETS5 Lite
ETS5 Supplementary

ETS σημαίνει Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογισμικό Μηχανικής). Ένα εργαλείο-λογισμικό ανεξάρτητο κατασκευαστή και προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της έξυπνης οικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχου με σύστημα KNX. Το ETS είναι ένα λογισμικό, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows©.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μόνο 2 τέτοιες άδειες επιτρέπονται ανά μία ETS Professional.
Διαθέσιμο μόνο με USB dongle.

Συμβατό με τα Windows 10
Τώρα, με νέο μικρότερο dongle (μόνο για σκοπούς αδειοδότησης, ΧΩΡΙΣ αποθηκευτικό χώρο)

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
5.7.6

Σχετικά προϊόντα
ETS5 Professional