Κατάστημα ETS

Ταξινόμηση κατά
Δεν είστε πραγματικά σίγουρος ποιο θα ταιριάζει στις ανάγκες της εγκατάστασής σας; Δοκιμάστε τον οδηγό επιλογής λογισμικού εδώ.

ETS σημαίνει Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογισμικό Μηχανικής). Ένα εργαλείο-λογισμικό ανεξάρτητο κατασκευαστή και προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της έξυπνης οικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχου με σύστημα KNX. Το ETS είναι ένα λογισμικό, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows©.

Αυτή η έκδοση προορίζεται για ιδιωτική χρήση για όσους θέλουν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν το δικό τους σπίτι με το KNX χρησιμοποιώντας το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη λογισμικού ETS που είναι ήδη γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεμονωμένη εργασία που περιέχει το πολύ 64 προϊόντα KNX από οποιονδήποτε κατασκευαστή KNX.

Με την παραγγελία αυτού του προϊόντος επιβεβαιώνετε ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζετε ότι το ETS6 Home είναι ένας τύπος άδειας που επιτρέπει μόνο τη δημιουργία μιας μεμονωμένης εργασίας KNX με μέγιστο 64 συσκευές. Ο τύπος άδειας προορίζεται για γνώστες τεχνικών ή ιδιοκτήτες σπιτιού που συνεργάζονται με έναν εξειδικευμένο εγκαταστάτη KNX.

Μέγιστος αριθμός συσκευών σε ένα μόνο έργο: 64
** Προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση **
Συμβατό με τα Windows 10/11
Διατίθεται μόνο ως άδεια cloud
Δεν παρέχεται dongle για αυτό το προϊόν

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
6.2.2

Διαθέσιμο για
ETS6

ETS σημαίνει Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογισμικό Μηχανικής). Ένα εργαλείο-λογισμικό ανεξάρτητο κατασκευαστή και προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της έξυπνης οικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχου με σύστημα KNX. Το ETS είναι ένα λογισμικό, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows©.

Μέγιστος αριθμός συσκευών σε ένα έργο: 20
Συμβατό με τα Windows 10/11
Διατίθεται μόνο ως άδεια cloud
Δεν παρέχεται dongle για αυτό το προϊόν

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
6.2.2

Διαθέσιμο για
ETS6

ETS σημαίνει Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογισμικό Μηχανικής). Ένα εργαλείο-λογισμικό ανεξάρτητο κατασκευαστή και προϊόντος για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της έξυπνης οικίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων ελέγχου με σύστημα KNX. Το ETS είναι ένα λογισμικό, το οποίο τρέχει σε υπολογιστές που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows©.

Συμβατό με τα Windows 10/11
Το προϊόν μπορεί να αδειοδοτηθεί είτε μέσω cloud είτε μέσω dongle.

Εξετάστε το ενδεχόμενο αγοράς αυτού του προαιρετικού προϊόντος:

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
6.2.2

Διαθέσιμο για
ETS6