Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

DCA App για ενημέρωση συσκευών MDT.
Προς το παρόν υποστηρίζονται οι ακόλουθες συσκευές:
AKD-0201.02
AKD-0401.02

AKD-0424R.02
AKD-0424R2.02
AKD-0424V.02
AKD-0324V.02
AKD-0224V.02

AKI-0416.04
AKI-0816.04
AKI-1216.04

BE-GTL10x.x1
BE-GTL1Tx.x1
BE-GTL20x.x1
BE-GTL2Tx.x1
BE-GTL40x.x1
BE-GTL4Tx.x1

BE-TAL5501.x1
BE-TAL55T1.x1
BE-TAL5502.x1
BE-TAL55T2.x1
BE-TAL5504.x1
BE-TAL55T4.x1

BE-TAL6301.x1
BE-TAL63T1.x1
BE-TAL6302.x1
BE-TAL63T2.x1
BE-TAL6304.x1
BE-TAL63T4.x1

SCN-BWM55.x2
SCN-BWM55T.x2

SCN-LOG1.02
SCN-SAFE.01

SCN-RTN55S.01
SCN-RTR55S.01
SCN-RTR55O.01
SCN-TFS55S.01

SCN-G360D3.03
SCN-G360K3.03
SCN-P360D3.03
SCN-P360D4.03
SCN-P360K3.03
SCN-P360K4.03
SCN-P360E3.03

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.mdt.de

Πληροφορίες έκδοσης
4.8.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Demonstration of the KNX Web service information model. Allows to create an XML file with the KNX information model from an ETS project. The exported project can be used with the KNX Web service gateway demo.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
0.0.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

This ETS-APP is a tool that allows updating the operating system of some KNX Zennio devices through ETS without having to send them to the factory.

The OS update does not involve a change of functionality or version of the ETS application program, but updates a lower memory layer.
These updates are usually not necessary throughout the lifetime of the product unless there is a behaviour that cannot be changed with a new version of the application program via ETS.
In case you need to use this APP, our support team will have provided you with the necessary files (.bin).
Download the App manual: https://www.zennio.com/download/manual_fw_updater_en

If you want to update the ETS application program version, you can copy parameters and object links using the Zennio Parameter Copier application, also available in the KNX online shop.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.zennio.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.6

Διαθέσιμο για
ETS5

The ETS App “Zennio Parameter Copier” is a tool which helps in the versions update process of Zennio products. This tool allows to copy parameters and group objects associations between different products versions, making the updating process faster.
Download the App manual:
https://zennio.com/download/manual_parameter_copier_en

Attention:

This tool is a beta application version which has been published to facilitate maintenance and updating tasks to Zennio clients.

The copy could not work properly since it depends on the internal application program construction, which can vary between versions just a little bit or a lot, so it is highly recommended to double check it to verify that the copy process has been successful.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.zennio.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.7

Διαθέσιμο για
ETS5

This application allows the download of custom images to be used as screensaver in Zennio Z35, Z35 H and Z40 touch panels.
The image dimensions must be 320x240 pixels. Supported formats: png, .jpg, .jpeg and .bmp.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.zennio.com

Πληροφορίες έκδοσης
3.0.8

Διαθέσιμο για
ETS5