Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Η εφαρμογή ETS "BJE Firmware-Update 2.0" εξυπηρετεί στην ενημέρωση του υλικολογισμικού διαφόρων συσκευών KNX της Busch-Jaeger απευθείας μέσω του διαύλου KNX. Η λήψη των τρεχόντων αρχείων υλικολογισμικού μπορεί να γίνει αυτόματα από το Internet ή μπορείτε να τα εισάγετε χειροκίνητα.
Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ETS 5 ή νεότερο.

Προσοχή:
Αυτό αντικαθιστά την εφαρμογή "KNX Bus Update".

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
2.0.125.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.2.1270

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

The app is used for the convenient configuration of SmartTouch, RoomTouch and IPTouch.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.2.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

This app provides a series of useful functions for device configuration (parameters and Group Addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.168.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6