Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.2.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

The ETS-App Update Copy Convert provides a series of useful functions for the ETS application and device configuration (parameters and group addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.abb.com/knx

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.168.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.hugo-mueller.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.0.1

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

This App will automatically create a snapshot of your ETS project (as knxproj) in a specified, project-specific location.

This is useful if you are working with several projects and want to
- include versions of the projects in a backup solution
- synchronize the versions with a cloud service (e.g. Dropbox®)
- deploy the project to a location accessible by other persons or tools

ETS5 has a similar facility named "recovery points". In contrast to the AutoBackup App, recovery points are not stored in project-specific folders and thus do not provide client isolation.

The current app version works only from ETS 5.7.2! The app is available for ETS6.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.it-gmbh.de

Πληροφορίες έκδοσης
5.0.1441

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.beg.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.9

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6