Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.beg.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.2

Διαθέσιμο για
ETS5

The Weinzierl BAOS CSV Importer is an easy way to export the existing configuration of a generic BAOS database to a CSV file and import it into another project. This eliminates the need for tedious manual configuration. The Weinzierl BAOS CSV Importer is available for all Weinzierl BAOS devices with a generic ETS product database.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.weinzierl.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.becker-antriebe.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.6

Διαθέσιμο για
ETS5

Αυτή η Εφαρμογή είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του BJE 6186/40 Split Unit Gateway. Ο κατασκευαστής της μονάδας Split και το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου φορτίζονται στην ETS Εφαρμογή.
Όλα τα 6186/40 του έργου μπορούν να τροποποιηθούν ταυτόχρονα. Η φόρτιση στη συσκευή γίνεται κανονικά με το ETS.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.25

Διαθέσιμο για
ETS4
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.7

Διαθέσιμο για
ETS5