Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.elabnet.de

Πληροφορίες έκδοσης
4.0.1065.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Server for Trebor KNX Visualizer.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.trebor.se

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

DCA App για ενημέρωση συσκευών MDT.
Προς το παρόν υποστηρίζονται οι ακόλουθες συσκευές:
AKD-0201.02
AKD-0401.02

AKD-0424R.02
AKD-0424R2.02
AKD-0424V.02
AKD-0324V.02
AKD-0224V.02

AKI-0416.04
AKI-0816.04
AKI-1216.04

BE-GTL10x.x1
BE-GTL1Tx.x1
BE-GTL20x.x1
BE-GTL2Tx.x1
BE-GTL40x.x1
BE-GTL4Tx.x1

BE-TAL5501.x1
BE-TAL55T1.x1
BE-TAL5502.x1
BE-TAL55T2.x1
BE-TAL5504.x1
BE-TAL55T4.x1

BE-TAL6301.x1
BE-TAL63T1.x1
BE-TAL6302.x1
BE-TAL63T2.x1
BE-TAL6304.x1
BE-TAL63T4.x1

SCN-BWM55.x2
SCN-BWM55T.x2

SCN-LOG1.02
SCN-SAFE.01

SCN-RTN55S.01
SCN-RTR55S.01
SCN-RTR55O.01
SCN-TFS55S.01

SCN-G360D3.03
SCN-G360K3.03
SCN-P360D3.03
SCN-P360D4.03
SCN-P360K3.03
SCN-P360K4.03
SCN-P360E3.03

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.mdt.de

Πληροφορίες έκδοσης
5.1.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Demonstration of the KNX Web service information model. Allows to create an XML file with the KNX information model from an ETS project. The exported project can be used with the KNX Web service gateway demo.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
0.0.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

This ETS-APP is a tool that allows updating the operating system of some KNX Zennio devices through ETS without having to send them to the factory.

The OS update does not involve a change of functionality or version of the ETS application program, but updates a lower memory layer.
These updates are usually not necessary throughout the lifetime of the product unless there is a behaviour that cannot be changed with a new version of the application program via ETS.
In case you need to use this APP, our support team will have provided you with the necessary files (.bin).
Download the App manual: https://www.zennio.com/download/manual_fw_updater_en

If you want to update the ETS application program version, you can copy parameters and object links using the Zennio Parameter Copier application, also available in the KNX online shop.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.zennio.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.10

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6