Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

The KNX RF Field Strength Analyzer (KNX-RF-FSA) app is taking the innate uncertainty of KNX RF installations. By gathering the Received Signal Strength Indicators (RSSI) of all user-selected RF devices and displaying them in a colour-coded matrix, the KNX-RF-FSA makes testing and debugging of KNX RF device connections easier than ever before. Designed to be used for short and long-term observations of the device’s RSSIs, the KNX-RF-FSA is a high-quality tool that can highlight any weaknesses in a KNX RF installation. This tool also tests the functionality of activated repeater for increased area coverage to avoid future problems. The RF FSA is all you need for successfully commissioning your KNX RF installation. Available in MyKNX.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.tapko.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.3

Διαθέσιμο για
ETS5

Με την εφαρμογή terminal-App μπορείτε να εισάγετε έργα KNX από το terminal, το γενικό online διαμορφωτή.
Επιπλέον των ειδικών προδιαγραφών που απαιτούνται από το terminal, μπορείτε να εισάγετε πατώματα, δωμάτια και Διευθύνσεις Ομάδων κατευθείαν στο έργο σας στο ETS.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.alexander-buerkle.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.0.1

Διαθέσιμο για
ETS4
ETS5

Theben Firmware Update App is a maintenance tool that allows you to update specific Theben KNX devices to a newer firmware version in case of bugfixes, new functionality and so on. Your application data and settings will not be removed.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.theben.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.elabnet.de

Πληροφορίες έκδοσης
4.0.1065.0

Διαθέσιμο για
ETS4
ETS5

Server for Trebor KNX Visualizer.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.trebor.se

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5