Shop ETS Apps

Sortera efter
Filtrera efter

Denna DCA gör det möjligt att driftsätta KNX panel 8" från JUNG. Med separat programvara JUNG KNX SMART PANEL DESIGNER kan KNX-Panel 8" parameteras enkelt och intuitivt. Efteråt importeras konfigurationsfilen till ETS via DCA, där gruppadresserna är länkade. Nedladdningen utförs sedan via ETS-standardmekanismen. Dessutom kan en befintlig parameterisering exporteras i DCA och därmed redigeras i JUNG KNX SMART PANEL DESIGNER.

Utvecklarens websida
http://www.jung.de

Versionsinfo
1.0.110.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
https://www.berghof-automation.com/

Versionsinfo
1.0.1.1

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
http://

Versionsinfo
4.0.0.0

Tillgänglig för
ETS6

Att utföra DALI idrifttagning och DALI test till KNX DALI-2 Gateway sec. den här helt ETS-integrerade enhetens konfigurationsapp (DCA), som kompletterar standarddialogrutan för parametrar, används. Detta möjliggör identifiering, adressering och tilldelning av DALI styrväxlar genom att använda den välbekanta ETS-miljön utan att behöva använda ytterligare programvara bortom ETS.

Utvecklarens websida
http://www.insta.de

Versionsinfo
1.0.0.1070

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

KNX DALI-Gateway Basic REG-K är en enhet som används för att styra EKG med ett DALI-gränssnitt via KNX-installationsbussen.

Den speciella ytan för konfigurering av DALI-segment är utformad som en DCA (Device Control App) för ETS5.

Utvecklarens websida
http://www.merten.de

Versionsinfo
2.1.4.0

Tillgänglig för
ETS5