Butik ETS Apps

Sortera efter
Filtrera efter

Med KNXtool-APP kan du importera all projektinformation från KNXtool såsom dina enheter, byggnadsstruktur, topologi, gruppadresser och IoT funktioner (komplett med all relevant kanaltext, ID, taggar, etc.) direkt till ETS.

KNXtool är ett omfattande webbaserad KNX-design- och planeringsverktyg som låter dig designa, planera, hantera, budgetera och dokumentera KNX-systeminstallationer med en enda mjukvara.
KNXtool använder ett dra-och-släpp-gränssnitt så att du grafiskt kan utforma och planera KNX-projekt med snabbhet och noggrannhet.

www.knxtool.com

Utvecklarens websida
http://www.bemi.fi

Versionsinfo
1.0.3.6

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Projektet är klart för driftsättning, men är alla busskomponenter verkligen klara för detta?
Betydelsen av visuell information då det gäller individuell adress, montage, funktioner etc, får inte underskattas. KNX Association har utvecklat ett hjälpverktyg speciellt avsett för detta; med ETS App “Labels” kan apparatetiketter skrivas ut som klistermärken. Informationen är tagen direkt från ETS-projektet och gör inte bara arbetet lättare för integratörern , utan leder även till en konsekvent och tydlig översikt i elcentraler- och kopplingslådor.

Utvecklarens websida
http://www.knx.org

Versionsinfo
1.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Utvecklarens websida
http://www.mdt.de

Versionsinfo
1.3.0.0

Tillgänglig för
ETS5

Appen MDT RF + Range Check är ett användbart verktyg för analys och planering av KNX-radioinstallationer enligt den nya RF+–standarden.
Verktyget hjälper dig att planera installationsplatsen för nya installationer samt att analysera och korrigera problem i befintliga radioinstallationer. MDT RF + Range Check visar i en enkel grafisk matris vilka anslutningar som är kritiska. Långsiktiga analyser är även möjliga för att identifiera externa störningskällor.
Linjeförstärkningsfunktionen hos RF +–enheterna kan även granskas och utvärderas med detta verktyg.

Utvecklarens websida
http://www.mdt.de

Versionsinfo
1.4

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Utvecklarens websida
http://www.mdt.de

Versionsinfo
1.1.0.0

Tillgänglig för
ETS5