Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Το KNX DALI-Gateway Basic REG-K είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συστημάτων ECG με μια διεπαφή DALI μέσω της εγκατάστασης KNX.
Η ειδική επιφάνεια για τη διαμόρφωση των τμημάτων DALI έχει σχεδιαστεί ως μία DCA (Εφαρμογή Διαμόρφωσης Συσκευών) για το ETS5.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.schneider-electric.com

Πληροφορίες έκδοσης
2.1.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.merten.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.schneider-electric.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.gvssmart.com

Πληροφορίες έκδοσης
2.1.2.4

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://gaimex-dz.com/

Πληροφορίες έκδοσης
2.1.2.4

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6