Butik ETS Apps

Sortera efter
Filtrera efter

This application enables advanced configuration and commissioning of the DALI ballasts with the Zennio DALI-BOX Interface v2.

Utvecklarens websida
http://www.zennio.com

Versionsinfo
1.0.20

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Utvecklarens websida
https://www.ipas-products.com/

Versionsinfo
1.1.2.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
https://www.ipas-products.com/

Versionsinfo
1.2.1.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Utvecklarens websida
https://www.ipas-products.com/

Versionsinfo
2.0.1.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

DCA för drifttagning av MDT DaliControl Gateway DALI16.
Denna DCA kan användas för att friftsätta och konfigurera DALI-enheterna. DALI-abonnenter kan tilldelas olika grupper och scener och tidskontroller kan implementeras.
För mer information: http://www.mdt.de

Utvecklarens websida
http://www.mdt.de

Versionsinfo
2.1.4.0

Tillgänglig för
ETS5