Shop ETS Apps

Sortera efter
Filtrera efter

Device Configuration App (DCA) för DALI KNX Gateway 64/128 (1 eller 2 kanaler)
Styrning av färgat ljus inklusive enhetstyp 8 EVG:
Färgtemperatur (DT-8 Sub-Type TC)
XY-färg (DT-8 Sub-Type XY)
RGB (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSV (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
RGBW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSVW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)

Utvecklarens websida
http://www.modulyte.com

Versionsinfo
4.0.0.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Denna Device Configuration App (DCA), som är helt integrerad i ETS och kompletterar den vanliga parameterdialogen, används för att utföra DALI-driftsättning och DALI-test för DALI Gateway Color. Detta gör det möjligt att identifiera, adressera och tilldela DALI-driftsenheter med hjälp av den välbekanta ETS-miljön utan att behöva använda ytterligare programvara utanför ETS.

https://www.Feller.ch

Utvecklarens websida
http://www.feller.ch

Versionsinfo
1.0.0.1394

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Device Configuration App (DCA) for Theben DALI-Gateway KNX plus
Order number: 9070929
Application: DALI-Gateway KNX plus (v2.0)
New features:
Coloured light control including device type 8 ECGs:
Colour temperature (DT-8 Sub-Type TC)
XY colour (DT-8 Sub-Type XY)
RGB (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSV (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
RGBW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
HSVW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)

Utvecklarens websida
http://www.theben.de

Versionsinfo
1.1.3.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Theben DALI-Gateway P64 KNX
Order no.: 4940303
Application: DALI-Gateway P64 KNX

Device Configuration App (DCA) for the DALI configuration. The DCA is used for addressing and grouping, as well as creating scenes, timers and effects.

Utvecklarens websida
http://www.theben.de

Versionsinfo
1.1.1.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Theben DALI-Gateway P64 KNX
Ordernr: 4940303
Applikation: DALI-Gateway P64 KNX

Appen för enhetskonfiguration (DCA) för DALI-konfigurationen. DCA används för att adressera och gruppera samt för att skapa scener, timers och effekter.

Utvecklarens websida
http://www.theben.de

Versionsinfo
2.1.0.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6