Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Filter By

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://estr.panasonic.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5

The ETS app JUNG IPS-Remote enables the remote maintenance of KNX installations via the Internet after local approval by the customer.
The connection is established by the JUNG KNX IP Secure interfaces. The remote maintenance works independent of the type of internet connection and doesn´t require any configuration of the local network environment.
After release via a communication object, the IP interface establishes a connection to the Remote Access Server (RAS). The ETS app JUNG IPS-Remote also connects to this server and sets up the corresponding connection.
To establish an encrypted connection between the ETS and the remote IP interface, the new IPS-Remote connection must be used.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.11

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.41

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.jung.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.104.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Η ETS Εφαρμογή «KNX Bus Update» χρησιμεύει για την αναβάθμιση του firmware των διαφόρων συσκευών ΑΒΒ KNX μέσω του ETS (Software Engineering Tool). Τα τρέχοντα αρχεία firmware μπορούν να φορτωθούν αυτόματα από το Internet.

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ETS4 ή νεότερο.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.54.0

Διαθέσιμο για
ETS4
ETS5