Shop ETS Apps

Sortera efter
Filtrera efter

This app is used to configure the AC / S 1.x.1 Application Controllers. The graphical user interface of this app allows an intuitive parameterization of the application-specific automation modules (ASM).Basic device settings and device programming (download) are also possible without this app.

Utvecklarens websida
http://www.abb.com/knx

Versionsinfo
1.0.17

Tillgänglig för
ETS5

Denna app används för att konfigurera AC / S 1.x.1 Application Controllers. Det grafiska användargränssnittet i denna app tillåter en intuitiv parametrisering av de applikationsspecifika automationsmodeulerna (ASM). Grundinställningar och apparatprogrammering är också möjligt utan denna app.

Utvecklarens websida
http://www.abb.com/knx

Versionsinfo
2.0.19

Tillgänglig för
ETS6

Utvecklarens websida
http://www.abb.com/knx

Versionsinfo
1.0

Tillgänglig för
ETS5

ABB Building Planner Import

Utvecklarens websida
http://www.abb.com/knx

Versionsinfo
1.0.1358.0

Tillgänglig för
ETS6

DCA gå!smart LC-Display

Utvecklarens websida
http://www.abb.com/knx

Versionsinfo
1.1.2.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6