Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Filter By

This app provides a series of useful functions for device configuration (parameters and Group Addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.145.0

Διαθέσιμο για
ETS5

The app is used for the convenient configuration of SmartTouch, RoomTouch and IPTouch.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.14.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Η ETS Εφαρμογή προορίζεται για την ανταλλαγή πληροφοριών των Διευθύνσεων Ομάδων από το Busch-ComfortTouch® πάνελ της Busch-Jaeger/ABB μεταξύ του ETS και του IPP. Η ETS Εφαρμογή παρέχει από το IPP δεδομένα με τις πιο πρόσφατες αλλαγές στο ETS και το αντίστροφο, από το ETS στο IPP. Με το πάτημα του κουμπιού εισαγωγής μπορείτε να εισαγάγετε τα αρχεία XML που δημιουργήθηκαν από το IPP στο ETS. Χρησιμοποιώντας το κουμπί εξαγωγής μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο XML για την εισαγωγή στο IPP.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
4.0.204.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Η εφαρμογή ETS "BJE Firmware-Update 2.0" εξυπηρετεί στην ενημέρωση του υλικολογισμικού διαφόρων συσκευών KNX της Busch-Jaeger απευθείας μέσω του διαύλου KNX. Η λήψη των τρεχόντων αρχείων υλικολογισμικού μπορεί να γίνει αυτόματα από το Internet ή μπορείτε να τα εισάγετε χειροκίνητα.
Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ETS 5 ή νεότερο.

Προσοχή:
Αυτό αντικαθιστά την εφαρμογή "KNX Bus Update".

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
2.0.106.0

Διαθέσιμο για
ETS5