Shop ETS Apps

Sortera efter
Filter By

This app provides a series of useful functions for device configuration (parameters and Group Addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Utvecklarens websida
http://www.busch-jaeger.com

Versionsinfo
1.0.145.0

Tillgänglig för
ETS5

The app is used for the convenient configuration of SmartTouch, RoomTouch and IPTouch.

Utvecklarens websida
http://www.busch-jaeger.com

Versionsinfo
1.1.16.0

Tillgänglig för
ETS5

Denna ETS App avser utbyte av gruppadressinformation i Busch-ComfortTouch ® paneler från Busch-Jaeger eller ABB mellan ETS och IPP. ETS App ger IPP uppgifter med de senaste förändringarna i ETS och vice versa, ETS data i IPP. Genom att trycka på knappen Importera kan du importera XML-filer som har skapats av IPP i ETS. Med hjälp av knappen Export kan du skapa en XML-fil för import till IPP.

Utvecklarens websida
http://www.busch-jaeger.com

Versionsinfo
4.0.204.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.busch-jaeger.com

Versionsinfo
1.0.2.0

Tillgänglig för
ETS5

ETS-appen BJE Firmware-Update 2.0 används för firmware-uppdatering av olika Busch-Jaeger KNX-enheter direkt via KNX-bussen. De aktuella firmware-filerna kan hämtas direkt från internet eller importeras manuellt.
Appen kan användas med ETS 5 eller senare.

Obs!
Den ersätter appen KNX Bus Update.

Utvecklarens websida
http://www.busch-jaeger.com

Versionsinfo
2.0.106.0

Tillgänglig för
ETS5