Shop ETS Apps

Sortera efter
Filtrera efter

Utvecklarens websida
http://www.hager.com

Versionsinfo
1.1.2.1284

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

ETS APP: JUNG KNX Secure Key Loader

Obs:
JUNG hjälper dig att bygga upp kunskap om KNX Secure! Vi täcker hårdvara och mjukvara som erbjuds av KNX Secure i webinars. Efter slutförandet kan du få en kupong som sänker inköpspriset för denna app. Mer information finns på www.jung. e/contact-knx-secure

Innehåll:
För att säkert integrera de skannade enhetscertifikaten i ETS, installationsprogrammet överför JSON-filer skapade med JUNG KNX Secure Scanner till sin dator. Flera filer kan samlas där, som han arkiverar och importerar till ETS-projektet med hjälp av ETS-appen JUNG KNX Secure Key Loader. Denna förlängning är tillgänglig via KNX Association App-Shop och är bunden till ETS dongle. Installationen görs via appmenyn i huvudmenyn för ETS 5 Professional.

Utvecklarens websida
http://www.jung.de

Versionsinfo
1.0.41

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

The ETS App “Zennio Parameter Copier” is a tool which helps in the versions update process of Zennio products. This tool allows to copy parameters and group objects associations between different products versions, making the updating process faster.
Download the App manual:
https://zennio.com/download/manual_parameter_copier_en

Attention:

This tool is a beta application version which has been published to facilitate maintenance and updating tasks to Zennio clients.

The copy could not work properly since it depends on the internal application program construction, which can vary between versions just a little bit or a lot, so it is highly recommended to double check it to verify that the copy process has been successful.

Utvecklarens websida
http://www.zennio.com

Versionsinfo
1.1.1

Tillgänglig för
ETS5
ETS6