Κατάστημα Books

Ταξινόμηση κατά

Η πέμπτη έκδοση του ‘Εγχειριδίο για τον Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο, Βασικές Αρχές‘ λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες δυνατότητες του συστήματος KNX σε εφαρμογές, σε προϊόντα και σε λειτουργίες.

Η KNX Association προσφέρει επίσης την πιο πρόσφατη έκδοση της Τεκμηρίωσης KNX Εκπαιδευτή σε έντυπη μορφή. Η τεκμηρίωση KNX Εκπαιδευτή αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • KNX Απαιτήσεις για Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Δομή και Αντικείμενο της KNX Association
 • KNX Λογισμικό
 • Ιστορία Συστημάτων Bus
 • Σειριακή μετάδοση δεδομένων και πρωτόκολλο KNX
 • Μικροελεγκτές
 • Πρόγραμμα Εφαρμογής
 • Επικοινωνία με IP
 • Σύστημα Πιστοποίησης KNX για προϊόντα

Πληροφορίες έκδοσης
01.06

Σχετικά προϊόντα
Tutor course documentation eBook

Η KNX Association προσφέρει επίσης την πιο πρόσφατη έκδοση της Τεκμηρίωσης KNX Εκπαιδευτή σε έντυπη μορφή. Η τεκμηρίωση KNX Εκπαιδευτή αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • KNX Απαιτήσεις για Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Δομή και Αντικείμενο της KNX Association
 • KNX Λογισμικό
 • Ιστορία Συστημάτων Bus
 • Σειριακή μετάδοση δεδομένων και πρωτόκολλο KNX
 • Μικροελεγκτές
 • Πρόγραμμα Εφαρμογής
 • Επικοινωνία με IP
 • Σύστημα Πιστοποίησης KNX για προϊόντα

Πληροφορίες έκδοσης
1.0

Σχετικά προϊόντα
Tutor course documentation