Κατάστημα Books

Ταξινόμηση κατά

Η πέμπτη έκδοση του ‘Εγχειριδίο για τον Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο, Βασικές Αρχές‘ λαμβάνει υπόψη τις αυξημένες δυνατότητες του συστήματος KNX σε εφαρμογές, σε προϊόντα και σε λειτουργίες.

The KNX cookbook contains a number of implementation examples for KNX product development based on certified KNX components. The general purpose of the KNX cookbook is to offer an easy and quick entry into KNX product development, for anyone interested in the topic as such (non-members), as for commercial purposes (KNX member companies).

NOTE: The book has to be downloaded via your account (products), it does not exist on paper format.

Πληροφορίες έκδοσης
1

Ο οδηγός αυτός φέρνει με απλουστευμένο τρόπο, λύσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τις στρατηγικές LEED. Χωρίς την εμβάθυνση σε πολύ τεχνικές έννοιες, αυτό που προσφέρεται είναι μια γνώση που χρησιμεύει ως βάση στους σύμβουλους βιώσιμων κτιρίων. Κάθε επαγγελματίας που δούλευε με τις αρχές που προτείνονται στην πιστοποίηση LEED θα είναι σε θέση να ανιχνεύσει, όταν πηγαίνει βαθύτερα το θέμα, ότι η τεχνολογία πρότυπο της KNX, μπορεί να βοηθήσει με την εφαρμογή της πολλές στρατηγικές που διδάσκονται στην επίσημη εκπαίδευση LEED, καθώς επίσης συμμορφώνεται με πολλές πιστώσεις, προκειμένου να αποκτηθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο (πλατίνα, χρυσό ...). Αυτή ακριβώς είναι η βάση πάνω στην οποία βασίζεται ο οδηγός: συγκεκριμένες λύσεις για LEED στρατηγικές, με τη χρήση της πρότυπης τεχνολογίας KNX.

Πληροφορίες έκδοσης
1.0

Η KNX Association προσφέρει επίσης την πιο πρόσφατη έκδοση της Τεκμηρίωσης KNX Εκπαιδευτή σε έντυπη μορφή. Η τεκμηρίωση KNX Εκπαιδευτή αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • KNX Απαιτήσεις για Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Δομή και Αντικείμενο της KNX Association
 • KNX Λογισμικό
 • Ιστορία Συστημάτων Bus
 • Σειριακή μετάδοση δεδομένων και πρωτόκολλο KNX
 • Μικροελεγκτές
 • Πρόγραμμα Εφαρμογής
 • Επικοινωνία με IP
 • Σύστημα Πιστοποίησης KNX για προϊόντα

Πληροφορίες έκδοσης
01.06

Σχετικά προϊόντα
Tutor course documentation eBook

Η KNX Association προσφέρει επίσης την πιο πρόσφατη έκδοση της Τεκμηρίωσης KNX Εκπαιδευτή σε έντυπη μορφή. Η τεκμηρίωση KNX Εκπαιδευτή αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • KNX Απαιτήσεις για Εκπαιδευτικά Κέντρα
 • Δομή και Αντικείμενο της KNX Association
 • KNX Λογισμικό
 • Ιστορία Συστημάτων Bus
 • Σειριακή μετάδοση δεδομένων και πρωτόκολλο KNX
 • Μικροελεγκτές
 • Πρόγραμμα Εφαρμογής
 • Επικοινωνία με IP
 • Σύστημα Πιστοποίησης KNX για προϊόντα

Πληροφορίες έκδοσης
1.0

Σχετικά προϊόντα
Tutor course documentation