Κατάστημα Books

Ταξινόμηση κατά

Η τεκμηρίωση του Προχωρημένου Σεμιναρίου KNX αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • ΚΝΧ – Σχεδιασμός Διασφάλισης Λειτουργίας (Fail-safe Planning)
 • ΚΝΧ – Σημαίες (Flags)
 • ΚΝΧ – Θέρμανση
 • ΚΝΧ – Ενοποίηση Εφαρμογών (Integrated Applications)
 • ΚΝΧ – Διαλειτουργικότητα (Interworking)
 • ΚΝΧ – Προσαρμοστές (Couplers)
 • ΚΝΧ – Έλεγχος Φωτισμού (Lighting Control)
 • ΚΝΧ – Τεχνολογία Ασφαλείας (Technology Security)
 • KNX – Λειτουργίες Λογικής (Logic Operations)
 • Συστήματα Οπτικοποίησης (Visualisation Systems)
 • ETS Εφαρμογές (ETS Apps)
 • KNX & Πολυμέσα (ΚΝΧ & Multimedia)
 • KNX και Έξυπνες Μετρήσεις/Έξυπνα Δίκτυα (Smart Metering / Smart Grid)