Κατάστημα Books

Ταξινόμηση κατά

Η KNX Association προσφέρει επίσης την πιο πρόσφατη έκδοση της Τεκμηρίωσης KNX Εκπαιδευτή σε έντυπη μορφή. Η τεκμηρίωση KNX Εκπαιδευτή αποτελείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • KNX Απαιτήσεις για Εκπαιδευτικά Κέντρα
  • Δομή και Αντικείμενο της KNX Association
  • KNX Λογισμικό
  • Ιστορία Συστημάτων Bus
  • Σειριακή μετάδοση δεδομένων και πρωτόκολλο KNX
  • Μικροελεγκτές
  • Πρόγραμμα Εφαρμογής
  • Επικοινωνία με IP
  • Σύστημα Πιστοποίησης KNX για προϊόντα

Πληροφορίες έκδοσης
1.0

Σχετικά προϊόντα
Tutor course documentation