Butik KNX Specifications

Sortera efter

KNX specifikationer täcker alla tekniska ämnen av KNX Standard, från den första introduktionen med KNX-teknik, genom specifikation, certifieringsregler och provning, samt applikationsbeskrivningar.
De olika volymerna och delarna är tydligt åtskilda, och avsedda för de olika ansvarsområden som finns i ett företag.

Innehåll i KNX-handboken

1.Grunder
2.Guide för utveckling
3. Systemspecifikationer
4. Hårdvaruspecifikationer och tester
5. Certifiering
6. Profiler
7. Applikationsbeskrivningar
8. Systemtester
9. Standardiserade komponenter, apparater och tester
10. Applikationsstandarder

Versionsinfo
2.1