Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Filter By

This app provides a series of useful functions for device configuration (parameters and Group Addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.control4.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.85

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.elabnet.de

Πληροφορίες έκδοσης
4.0.1065.0

Διαθέσιμο για
ETS4
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.feller.ch

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.79

Διαθέσιμο για
ETS5

Area of application:

Devices can be maintained comfortably using the Gira ETS Service App. It is possible to download new firmware to existing devices. In addition, older firmware versions can also be transferred to existing devices (e.g. in the case of a device exchange).

The programming interface of the ETS is used for a firmware programming operation. All KNX media are supported here (TP, IP, RF).

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.gira.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.1.1231

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.griesser.ch

Πληροφορίες έκδοσης
1.8.9.5

Διαθέσιμο για
ETS5