Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

Agenda:
- how KNX devices communicate
- group objects & group addresses
- the role of the (group) object flags
- live demonstration with ETS

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
28/08/2018 10:00 28/08/2018 11:00
Εγγραφείτε τώρα

In this webinar ETS Professional will be demonstrated:
- how to realize the most basic functions
- how to use the diagnostic features

At the same time also KNX specific features will be explained:
- programming mode
- object flags

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
11/09/2018 10:00 11/09/2018 11:00
Εγγραφείτε τώρα

If you want to know everything about the KNX telegrams, then this is your chance.
This webinar can also serve as practical input for people involved in KNX product development.

Agenda:
- cEMI
- structure and details on all telegram fields
- communication types: broadcast, multicast & unicast
- sequence numbers, TPCI, APCI, etc.

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
02/10/2018 14:00 02/10/2018 15:00
Εγγραφείτε τώρα

After this webinar you understand how to make KNX installations even more secure.

Agenda:
- measures prior to encryption
- KNX Secure devices
- secure Group Objects & Group Addresses
- live demonstration: plain vs. encrypted telegrams

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
09/10/2018 14:00 09/10/2018 15:00
Εγγραφείτε τώρα