Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

If you want to know everything about the KNX telegrams, then this is your chance.
This webinar is also the ideal preparation for the 'KNX Development: communication stack' webinar.

Agenda:
- structure and details on all telegram fields
- serial characters, timing aspects
- communication types
- TP: collission avoidance, choke, PSU, ...

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
27/02/2018 14:00 27/02/2018 15:00
Εγγραφείτε τώρα

In this webinar ETS Professional will be demonstrated:
- how to realize the most basic functions
- how to use the group monitor

At the same time also KNX will be demonstrated:
- programming mode
- the effect of programming devices

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
06/03/2018 14:00 06/03/2018 15:00
Εγγραφείτε τώρα

This Webinar offers an introduction to development of KNX devices and solutions. Are you starting your research? Not sure what path to follow? Join the Webinar and feel free to bring up your questions about what to do next!

Προορίζεται για : Προγραμματιστές
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
13/03/2018 12:00 13/03/2018 13:00
Εγγραφείτε τώρα

In this webinar ETS Professional will be demonstrated:
- how to realize the most basic functions
- how to use the diagnostic features

At the same time also KNX will be demonstrated:
- programming mode
- the effect of programming devices
- the object flags

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
13/03/2018 14:00 13/03/2018 15:00
Εγγραφείτε τώρα

This Webinar offers an introduction to development of KNX devices and solutions. Are you starting your research? Not sure what path to follow? Join the Webinar and feel free to bring up your questions about what to do next!

Προορίζεται για : Προγραμματιστές
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
10/04/2018 12:00 10/04/2018 13:00
Εγγραφείτε τώρα

After this webinar you will: know how to make a KNX installation even more secure.

Agenda:
- measures prior to encryption
- KNX Secure devices
- secure group addresses
- in practice: use cases

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
24/04/2018 14:00 24/04/2018 15:00
Εγγραφείτε τώρα