Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

This Webinar offers an introduction to development of KNX devices and solutions. Are you starting your research? Not sure what path to follow? Join the Webinar and feel free to bring up your questions about what to do next!

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
24/05/2018 12:00 24/05/2018 13:00
Εγγραφείτε τώρα

En este webinar se abordarán los siguientes asuntos:
- La versatilidad de la novedosa herramienta ETS Inside
- Una comparación entre ETS Inside y ETS Professional
- La sencillez del intuitivo interfaz de usuario
- Las ventajas para instaladores/integradores que se inician en el mundo de la domótica
- Las ventajas para el usuario final de la instalación
- Los principales pasos para diseñar un proyecto

Προορίζεται για : Όλα
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
28/05/2018 15:00 28/05/2018 16:00
Εγγραφείτε τώρα

Agenda:
- couplers: overview, concatenations, ...
- how to optimize bus traffic
- hop count (routing counter)
- individual addresses
- TP: capacity calculation, distances, PSU, ...

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
29/05/2018 14:00 29/05/2018 15:00
Εγγραφείτε τώρα

In this webinar ETS Professional will be demonstrated:
- how to realize the most basic functions
- how to use the diagnostic features

At the same time also KNX will be demonstrated:
- programming mode
- the effect of programming devices
- the object flags

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
12/06/2018 10:00 12/06/2018 11:00
Εγγραφείτε τώρα

After this webinar you will: know how to make a KNX installation even more secure.

Agenda:
- measures prior to encryption
- KNX Secure devices
- secure group addresses
- in practice: use cases

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
26/06/2018 10:00 26/06/2018 11:00
Εγγραφείτε τώρα