Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

In this webinar ETS Professional will be demonstrated:
- how to realize the most basic (on/off) functions
- how to use the diagnostic features

At the same time also KNX will be demonstrated:
- programming mode
- the effect of programming devices
- the object flags

Προορίζεται για: Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
19/12/2017 10:00 19/12/2017 11:00
Εγγραφείτε τώρα

Today KNX Web Service gateways are already successfully integrated. This webinars give a view into the future, i.e. what are the next steps of the KNX IoT project. Join this webinar to find how KNX can offer yet new business opportunities for you. There is at least one certainty: KNX stands for future proof technology!

Agenda:
- Where we want to go to ?
- Base = semantics
- Device types
- How will devices communicate ?
- Other use cases
- Time does not effect our principles

Προορίζεται για: Όλα
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
19/12/2017 14:00 19/12/2017 15:00
Εγγραφείτε τώρα