Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Φιλτράρισμα Ανά

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.vimar.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2023.256

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.blumotix.it/en

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.2.300

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

This app provides a series of useful functions for device configuration (parameters and Group Addresses) in an ETS project.
The functions are:
Update: Changes the application program to a later or earlier version while retaining current configurations.
Convert: Transfers/adopts a configuration from an identical or compatible source device.
Channel Copy: Copies a channel configuration to other channels on a multichannel device.
Channel Exchange: Exchanges configurations between two channels on a multichannel device.
Import/Export: Saves and reads device configurations as external files.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.168.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

The app is used for the convenient configuration of SmartTouch, RoomTouch and IPTouch.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.2.1.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.de

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6