Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Filter By

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.carel.com

Πληροφορίες έκδοσης
0.5.2017.103

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.1.10.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.2.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Η εφαρμογή ETS "BJE Firmware-Update 2.0" εξυπηρετεί στην ενημέρωση του υλικολογισμικού διαφόρων συσκευών KNX της Busch-Jaeger απευθείας μέσω του διαύλου KNX. Η λήψη των τρεχόντων αρχείων υλικολογισμικού μπορεί να γίνει αυτόματα από το Internet ή μπορείτε να τα εισάγετε χειροκίνητα.
Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ETS 5 ή νεότερο.

Προσοχή:
Αυτό αντικαθιστά την εφαρμογή "KNX Bus Update".

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
2.0.106.0

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.7

Διαθέσιμο για
ETS5