Shop ETS Apps

Sortera efter
Filter By

Utvecklarens websida
http://www.busch-jaeger.com

Versionsinfo
1.0.7

Tillgänglig för
ETS5

Denna app behövs för konfigurering av BJE 6186/40 Split Unit Gateway. Tillverkaren av delningsenheten och modellen för fjärrkontrollen laddas i ETS-applikationen.
Alla 6186/40 i projektet kan bearbetas samtidigt. Nedladdningen till enheten görs via normal ETS-nedladdning.

Utvecklarens websida
http://www.busch-jaeger.com

Versionsinfo
1.0.25

Tillgänglig för
ETS4
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.carel.com

Versionsinfo
0.5.2017.103

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
https://www.codesys.com/

Versionsinfo
1.0.0.0

Tillgänglig för
ETS5

This App is needed for configuration of the Control4 C4-KNX-SUAC Split Unit Gateway. The manufacturer of the split unit and the model of the remote are loaded into the ETS application.
All SUG/U 1.41 in the project can be processed at the same time. The download into the device is done by normal ETS download.

Utvecklarens websida
http://www.control4.com

Versionsinfo
1.0.27

Tillgänglig för
ETS5