Κατάστημα ETS Apps

Ταξινόμηση κατά
Filter By

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.7

Διαθέσιμο για
ETS5

Αυτή η Εφαρμογή είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του BJE 6186/40 Split Unit Gateway. Ο κατασκευαστής της μονάδας Split και το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου φορτίζονται στην ETS Εφαρμογή.
Όλα τα 6186/40 του έργου μπορούν να τροποποιηθούν ταυτόχρονα. Η φόρτιση στη συσκευή γίνεται κανονικά με το ETS.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.busch-jaeger.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.25

Διαθέσιμο για
ETS4
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.carel.com

Πληροφορίες έκδοσης
0.5.2017.103

Διαθέσιμο για
ETS5

Ιστοσελίδα δημιουργού
https://www.codesys.com/

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.0.0

Διαθέσιμο για
ETS5

This App is needed for configuration of the Control4 C4-KNX-SUAC Split Unit Gateway. The manufacturer of the split unit and the model of the remote are loaded into the ETS application.
All SUG/U 1.41 in the project can be processed at the same time. The download into the device is done by normal ETS download.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.control4.com

Πληροφορίες έκδοσης
1.0.27

Διαθέσιμο για
ETS5