Shop ETS Apps

Sortera efter
Filtrera efter

Utvecklarens websida
http://www.abb.com

Versionsinfo
2.0.0.1

Tillgänglig för
ETS5

"eConfigure KNX" av Schneider Electric är en grafisk ETS-app för KNX-projekt. Verktyget är anpassat för bostadsprojekt och små/medelstora byggprojekt. Du kan designa hela KNX-projektet genom att dra och släppa sensorer och laster direkt till en golvplan i byggnaden och enkelt ansluta dem. Ställdonen genereras automatiskt och kopplas till laster i varje våning i byggnaden.
Vänligen hitta produktkatalogen: https://www.se. om/ww/sv/product/LSS900100/knx-graphical-software-econfigure-knx-lite-for-250-knx-devices/
Obs: ETS5 Professional krävs.

Utvecklarens websida
http://www.se.com

Versionsinfo
1.8.0.11

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

"eConfigure KNX" av Schneider Electric är en grafisk ETS-app för KNX-projekt. Verktyget är anpassat för bostadsprojekt och små/medelstora byggprojekt. Du kan designa hela KNX-projektet genom att dra och släppa sensorer och laster direkt till en golvplan i byggnaden och enkelt ansluta dem. Ställdonen genereras automatiskt och kopplas till laster i varje våning i byggnaden.
Vänligen hitta produktkatalogen: https://www.se. om/ww/sv/product/LSS900100/knx-graphical-software-econfigure-knx-lite-for-250-knx-devices/
Obs: ETS6 Professional krävs.

Utvecklarens websida
http://www.se.com

Versionsinfo
1.8.0.11

Tillgänglig för
ETS6

”eConfigure KNX Student” från Schneider Electric är en grafisk konfigurations-ETS app för KNX-projekt. Detta verktyg är anpassat för husprojekt och små/mellanstora byggnadsprojekt. Du kan designa hela KNX-projektet med dra-och-släppsensorer och belastningar direkt till en planlösning för byggnaden och enkelt ansluta dem. Aktorerna genereras automatiskt och kopplas till laster på varje våning i byggnaden.
Hitta produktkatalogen: https://ecobuilding.schneider-electric.com/products/light-and-room-control/knx-system/econfigure-knx-lite/technical-documentation#tab/documents

Utvecklarens websida
http://www.se.com

Versionsinfo
1.6.1.0

Tillgänglig för
ETS5
ETS6

Utvecklarens websida
http://www.rexel.fr

Versionsinfo
1.0.6

Tillgänglig för
ETS5
ETS6