Νέα MyKNX

Working from Home: bringing the home office up to standard using KNX

**With so many more people working from home due to the pandemic, Simon Buddle discusses how KNX ca1


Διαβάστε περισσότερα

ETS3/4: Δεν θα υπάρχει αντικατάσταση κλειδιού προστασίας από την 1η Μαρτίου 2021

Οι γενιές λογισμικού μας ETS3 και ETS4 έχουν διακοπεί εδώ και πολλά χρόνια. Από την 1η Μαρτίου 20211


Διαβάστε περισσότερα