Νέα MyKNX

ETS6 Lite/Home μόνο σε άδεια cloud

Περιορισμός dongle

Οι άδειες που βασίζονται σε dongles παραμένουν διαθέσιμες για:

Νέο ETS1


Διαβάστε περισσότερα στο