Κατάστημα

Ταξινόμηση κατά

This application allows the download of custom images to be used as screensaver in Zennio Z28, Z35, Z35 H, Z35 v2 and Z40 touch panels.
The image dimensions must be 320x240 pixels. Supported formats: png, .jpg, .jpeg and .bmp.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.zennio.com

Πληροφορίες έκδοσης
3.0.19

Διαθέσιμο για
ETS5
ETS6