Κατάστημα ETS Inside

Ταξινόμηση κατά

Το ETS Inside, είναι η νέα γενιά του ΕTS. Ένα ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή εργαλείο-λογισμικό διαμόρφωσης για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ευφυών εγκαταστάσεων οικιακού και κτιριακού ελέγχου με το σύστημα KNX. Πρόκειται για ένα λογισμικό που λειτουργεί σε υπολογιστές/συσκευές με λειτουργικό σύστημα Linux, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συνδέονται με αυτό μέσω έξυπνης συσκευής (tablet) και να σχεδιάζουν, διαμορφώνουν και να εκτελούν δοκιμές στην εγκατάσταση KNX που διαθέτουν.
Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να διαχειριστούν ένα μικρό έργο KNX και οι οποίοι δεν διαθέτουν εκ βάθους γνώσεις της τεχνολογίας KNX.

  • Έως και 255 συσκευές KNX ανά έργο.
  • Διατίθεται μόνο με κλειδί ασφαλείας σε θύρα USB, το οποίο περιλαμβάνεται στο πακέτο (μόνο για λόγους άδειας χρήσης, ΔΕΝ προορίζεται για αποθήκευση σε USB)
  • Συμβατό με Linux

Το ETS Inside διαθέτει διαφορετικό μοντέλο άδειας χρήσης από το ETS5. Αυτή η έκδοση λειτουργεί στα Linux και επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν στην εγκατάσταση KNX χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή (π.χ. PC) και να διαμορφώσουν το έργο τους μέσω μιας κινητής συσκευής, για παράδειγμα ένα τάμπλετ. Ένα έργο μπορεί να δημιουργηθεί με μέγιστο αριθμό 255 προϊόντων. Μόνο μία γραμμή τοπολογίας είναι εφικτή. Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν ή να διαχειριστούν ένα μικρό έργο KNX και δεν έχουν πραγματικά βαθιά γνώση της τεχνολογίας KNX.

Το ETS Inside δεν είναι ένα ενδιάμεσο μοντέλο άδειας χρήσης μεταξύ του ETS5 Lite και του ETS5 Professional.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εισαγωγή ενός έργου που έχει πραγματοποιηθεί με το ETS5 Professional.
Το ETS Inside δεν είναι συμβατό με προϊόντα που απαιτούν plug-ins (πρόσθετο λογισμικό που απαιτείται για τη διαμόρφωση της συσκευής στο ETS Professional), τα προϊόντα αυτά δεν αναγνωρίζονται και έργα με τέτοιου είδους συσκευές δεν μπορούν να μεταφερθούν από το ETS Professional στο ETS Inside. Το ETS Inside είναι μια ιδανική λύση για ένα έργο που αφορά μια εγκατάσταση που θα δημιουργηθεί με προϊόντα από τον online κατάλογο του ETS Inside.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
1.4

Links

Το ETS Inside, είναι η νέα γενιά του ΕTS. Ένα ανεξάρτητο από τον κατασκευαστή εργαλείο-λογισμικό διαμόρφωσης για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ευφυών εγκαταστάσεων οικιακού και κτιριακού ελέγχου με το σύστημα KNX. Πρόκειται για ένα λογισμικό που λειτουργεί σε υπολογιστές/συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows 10, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συνδέονται με αυτό μέσω έξυπνης συσκευής (tablet) και να σχεδιάζουν, διαμορφώνουν και να εκτελούν δοκιμές στην εγκατάσταση KNX που διαθέτουν.
Η συγκεκριμένη έκδοση απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να δημιουργήσουν ή να διαχειριστούν ένα μικρό έργο KNX και οι οποίοι δεν διαθέτουν εκ βάθους γνώσεις της τεχνολογίας KNX.

  • Έως και 255 συσκευές KNX ανά έργο.
  • Διατίθεται μόνο με κλειδί ασφαλείας σε θύρα USB, το οποίο περιλαμβάνεται στο πακέτο (μόνο για λόγους άδειας χρήσης, ΔΕΝ προορίζεται για αποθήκευση σε USB)
  • Συμβατό με Windows 10

Το ETS Inside διαθέτει διαφορετικό μοντέλο άδειας χρήσης από το ETS5. Αυτή η έκδοση λειτουργεί στα Windows 10 και επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν στην εγκατάσταση KNX χρησιμοποιώντας ένα διακομιστή (π.χ. PC) και να διαμορφώσουν το έργο τους μέσω μιας κινητής συσκευής, για παράδειγμα ένα τάμπλετ. Ένα έργο μπορεί να δημιουργηθεί με μέγιστο αριθμό 255 προϊόντων. Μόνο μία γραμμή τοπολογίας είναι εφικτή. Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν ή να διαχειριστούν ένα μικρό έργο KNX και δεν έχουν πραγματικά βαθιά γνώση της τεχνολογίας KNX.

Το ETS Inside δεν είναι ένα ενδιάμεσο μοντέλο άδειας χρήσης μεταξύ του ETS5 Lite και του ETS5 Professional.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εισαγωγή ενός έργου που έχει πραγματοποιηθεί με το ETS5 Professional.
Το ETS Inside δεν είναι συμβατό με προϊόντα που απαιτούν plug-ins (πρόσθετο λογισμικό που απαιτείται για τη διαμόρφωση της συσκευής στο ETS Professional), τα προϊόντα αυτά δεν αναγνωρίζονται και έργα με τέτοιου είδους συσκευές δεν μπορούν να μεταφερθούν από το ETS Professional στο ETS Inside. Το ETS Inside είναι μια ιδανική λύση για ένα έργο που αφορά μια εγκατάσταση που θα δημιουργηθεί με προϊόντα από τον online κατάλογο του ETS Inside.

Ιστοσελίδα δημιουργού
http://www.knx.org

Πληροφορίες έκδοσης
1.4