Ταξινόμηση κατά: Όνομα Τιμή

KNX for LEED

Έκδοση 1.0

Ο οδηγός αυτός φέρνει με απλουστευμένο τρόπο, λύσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τις στρατηγικές LEED. Χωρίς την εμβάθυνση σε πολύ τεχνικές έννοιες, αυτό που προσφέρεται είναι μια γνώση που χρησιμεύει ως βάση στους σύμβουλους βιώσιμων κτιρίων. Κάθε επαγγελματίας που δούλευε με τις αρχές που προτείνονται στην πιστοποίηση LEED θα είναι σε θέση να ανιχνεύσει, όταν πηγαίνει βαθύτερα το θέμα, ότι η τεχνολογία πρότυπο της KNX, μπορεί να βοηθήσει με την εφαρμογή της πολλές στρατηγικές που διδάσκονται στην επίσημη εκπαίδευση LEED, καθώς επίσης συμμορφώνεται με πολλές πιστώσεις, προκειμένου να αποκτηθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο (πλατίνα, χρυσό ...). Αυτή ακριβώς είναι η βάση πάνω στην οποία βασίζεται ο οδηγός: συγκεκριμένες λύσεις για LEED στρατηγικές, με τη χρήση της πρότυπης τεχνολογίας KNX.

Τιμή

€35

€5

Χωρίς ΦΠΑ

Αυτή είναι μια τιμή αναφοράς, παρακαλούμε ελέγξτε στο Amazon