03/01/2017

Χάρη στον αριθμό των smartphones και των τάμπλετς παγκοσμίως, η KNX Association προτείνει τώρα τα περισσότερα βιβλία της σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (ebook). Το KNX Handbook, το Βασικό και το Προχωρημένο Σεμινάριο. Για όλα τα βιβλία που είναι διαθέσιμα σε μορφή ebook, θα βρείτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην αντίστοιχη σελίδα.