01/01/2020

Από τον Οκτώβριο του 2010, το λογισμικό ETS4 χρησιμοποιείται επιτυχώς τόσο από επαγγελματίες όσο και από ιδιώτες. 9 χρόνια αργότερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, όλα τα προϊόντα ETS4 φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και θα σταματήσουν.

Συνεπώς, από την 01.01.2020, για το ETS4:

  • Η αντικατάσταση αρχείων άδειας και dongles θα παραμείνει διαθέσιμη. υπό την προϋπόθεση ότι έχετε μια έγκυρη άδεια ETS4 καταχωρημένη στον λογαριασμό σας στη σελίδα των προϊόντων σας.
  • Δεν θα υπάρχει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή μέσω αιτημάτων υποστήριξης για τεχνικά προβλήματα, αδειοδότηση, εγκατάσταση ή χρήση αυτού του λογισμικού.