Αίτηση κωδικού

Για να αιτηθείτε έναν νέο κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε τον αριθμό πελάτη σας, είτε το όνομα χρήστη είτε το email σας.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό πελάτη σας σε οποιοδήποτε προτιμολόγιο ή τιμολόγιο που έχετε λάβει από την KNX Association.

Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα χρήστη ή το email σας και αν δε μπορείτε να βρείτε τον αριθμό πελάτη σας ή οποιοδήποτε έγγραφο επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων μέσω τηλεφώνου στο +32.27758590.