Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

These are the basic KNX building functions that will be created:
- light: switching & dimming
- blinds
These functions will also include feedback.

During this webinar the following aspects/features will be explained too:
- KNX devices: programming mode & reset via ETS
- ETS group monitor
- the use of the following object flags: I (read on initialization, e.g. after reset), R (read value), U (update value)

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
28/05/2019 14:00 28/05/2019 15:00
Εγγραφείτε τώρα

KNX中国介绍.
市场产品介绍.
产品设计.
工具和认证服务

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
19/06/2019 10:00 19/06/2019 11:00
Εγγραφείτε τώρα

Webinar delivered by Mr. Philippe Magneron, Connected Buildings standardization manager at Hager Controls SAS. This Webinar addresses the development of KNX RF Multi devices and its communication advantages over single frequency devices.

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
12/09/2019 11:00 12/09/2019 12:00
Εγγραφείτε τώρα