Shop ETS Apps

Sortera efter
Filter By

This app synchronizes the KNX-Gate 3 projects of the Insta KNX Gateway RS232/485-IP with an ETS Project.

Utvecklarens websida
http://www.insta.de

Versionsinfo
1.0.0.0

Tillgänglig för
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.feller.ch

Versionsinfo
1.0.79

Tillgänglig för
ETS5

With the “KNXMCM BAline Studio Exchange” ETS app, CSV files that were previously generated in BAline Studio can be imported to ETS. These files contain information about names and types of objects and the direction of data flow, which were set in BAline Studio projects.

With “KNXMCM BAline Studio Exchange” the settings on KNX devices can be easily made so that the corresponding BAline Studio Project can run perfectly on these devices.

“KNXMCM BAline Studio Exchange” can in each case be run for only one device.

If a receiver heartbeat was set up for group objects in BAline Studio, a message appears in the “Information” field.

Utvecklarens websida
http://www.warema.de

Versionsinfo
1.4.4.0

Tillgänglig för
ETS5

Projektet är klart för driftsättning, men är alla busskomponenter verkligen klara för detta?
Betydelsen av visuell information då det gäller individuell adress, montage, funktioner etc, får inte underskattas. KNX Association har utvecklat ett hjälpverktyg speciellt avsett för detta; med ETS App “Labels” kan apparatetiketter skrivas ut som klistermärken. Informationen är tagen direkt från ETS-projektet och gör inte bara arbetet lättare för integratörern , utan leder även till en konsekvent och tydlig översikt i elcentraler- och kopplingslådor.

Utvecklarens websida
http://www.knx.org

Versionsinfo
1.0

Tillgänglig för
ETS4
ETS5

Utvecklarens websida
http://www.mdt.de

Versionsinfo
1.3.0.0

Tillgänglig för
ETS5