01/01/2020

Ända sedan oktober 2010 har ETS4 programvara använts framgångsrikt av yrkesverksamma såväl som av privata användare. 9 år senare har ETS4 programvara, tillsammans med revolutionerande teknik, nått sitt slut och kommer att stängas ner.

Följaktligen från 01/01 2020, för ETS4:
- Byte av licensfilter och dongel kommer att förbli tillgängligt, under förutsättning att du har en giltig ETS4-licens som anges i ditt konto på din produktsida.
- Ingen support kommer heller finnas tillgänglig via telefon eller via biljetter för tekniska problem, licensiering, installation eller användning av denna programvaran.