Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

KNX中国介绍.
市场产品介绍.
产品设计.
工具和认证服务

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
16/07/2019 10:00 16/07/2019 10:30
Εγγραφείτε τώρα

This Webinar offers an introduction to development of KNX devices and solutions. Are you starting your research? Not sure what path to follow? Join the Webinar and feel free to bring up your questions about what to do next!

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
16/07/2019 12:00 16/07/2019 12:30
Εγγραφείτε τώρα

KNX Members can register existing certified devices from other manufacturers to sell under their brand: this is known as "derived" in the KNX certification process. Would you like to know more about the process and fees involved? This short Webinar will help you to understand how it works!

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
16/07/2019 13:00 16/07/2019 13:30
Εγγραφείτε τώρα

ETS Inside背景
ETS Inside与ETS professional
ETS Inside组成部分和应用系统结构
ETS Inside使用简介

Προορίζεται για : Μέλη , Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
18/07/2019 09:00 18/07/2019 09:30
Εγγραφείτε τώρα

This Webinar offers an overview about the ETS Inside for KNX Members: basic technology information and business opportunities.

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
18/07/2019 10:00 18/07/2019 10:30
Εγγραφείτε τώρα

The webinar is based on KNX Virtual, we therefore recommend to have a look at it prior to the webinar.
- more information can be found here: https://support.knx.org/hc/en-us/sections/360000827779-KNX-Virtual
- especially the videos on this page might be interesting to you: https://support.knx.org/hc/en-us/articles/360002413240-What-is-KNX-Virtual-
- KNX Virtual can be found here: https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=software&product_type=knx-virtual


The presented HVAC function will include:
- heating and cooling
- comfort mode and standby mode
- building protection mode in combination with window contacts (via binary input)
- outside temperature (via weather station)

During this webinar the following aspects/features will be explained too:
- KNX devices: programming mode & reset via ETS
- ETS group monitor

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
06/08/2019 10:00 06/08/2019 11:00
Εγγραφείτε τώρα

The webinar is based on KNX Virtual, we therefore recommend to have a look at it prior to the webinar.
- more information can be found here: https://support.knx.org/hc/en-us/sections/360000827779-KNX-Virtual
- especially the videos on this page might be interesting to you: https://support.knx.org/hc/en-us/articles/360002413240-What-is-KNX-Virtual-
- KNX Virtual can be found here: https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=software&product_type=knx-virtual


The presented HVAC function will include:
- heating and cooling
- comfort mode and standby mode
- building protection mode in combination with window contacts (via binary input)
- outside temperature (via weather station)

During this webinar the following aspects/features will be explained too:
- KNX devices: programming mode & reset via ETS
- ETS group monitor

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
13/08/2019 14:00 13/08/2019 15:00
Εγγραφείτε τώρα

The webinar is based on KNX Virtual, we therefore recommend to have a look at it prior to the webinar.
- more information can be found here: https://support.knx.org/hc/en-us/sections/360000827779-KNX-Virtual
- especially the videos on this page might be interesting to you: https://support.knx.org/hc/en-us/articles/360002413240-What-is-KNX-Virtual-
- KNX Virtual can be found here: https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=software&product_type=knx-virtual


The presented scenes will include:
- switching and/or dimming control (value) and/or blinds control (position) and/or temperature set point (RTC)
- scene number
- scene 'activation' vs. scene 'learning'

During this webinar the following aspects/features will be explained too:
- KNX devices: programming mode & reset via ETS
- ETS group monitor

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
20/08/2019 10:00 20/08/2019 11:00
Εγγραφείτε τώρα

The webinar is based on KNX Virtual, we therefore recommend to have a look at it prior to the webinar.
- more information can be found here: https://support.knx.org/hc/en-us/sections/360000827779-KNX-Virtual
- especially the videos on this page might be interesting to you: https://support.knx.org/hc/en-us/articles/360002413240-What-is-KNX-Virtual-
- KNX Virtual can be found here: https://my.knx.org/shop/product?product_type_category=software&product_type=knx-virtual


The presented scenes will include:
- switching and/or dimming control (value) and/or blinds control (position) and/or temperature set point (RTC)
- scene number
- scene 'activation' vs. scene 'learning'

During this webinar the following aspects/features will be explained too:
- KNX devices: programming mode & reset via ETS
- ETS group monitor

Προορίζεται για : Νεοεισερχόμενοι
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
27/08/2019 14:00 27/08/2019 15:00
Εγγραφείτε τώρα

Webinar delivered by Mr. Philippe Magneron, Connected Buildings standardization manager at Hager Controls SAS. This Webinar addresses the development of KNX RF Multi devices and its communication advantages over single frequency devices.

Προορίζεται για : Προγραμματιστές , Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
12/09/2019 11:00 12/09/2019 12:00
Εγγραφείτε τώρα