Εγγραφή σε ένα webinar

Παρακαλούμε αναζητήστε ένα webinar

If you want to know everything about the KNX telegrams, then this is your chance.
This webinar can also serve as practical input for people involved in KNX product development.

Agenda:
- cEMI
- structure and details on all telegram fields
- communication types: broadcast, multicast & unicast
- sequence numbers, TPCI, APCI, etc.

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
22/10/2019 10:00 22/10/2019 11:00
Εγγραφείτε τώρα

This Webinar offers an overview about the ETS Inside for KNX Members: basic technology information and business opportunities.

Προορίζεται για : Μέλη
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
22/10/2019 13:00 22/10/2019 14:00
Εγγραφείτε τώρα

Agenda:
- KNX communication media & topology
- KNX couplers: overview, concatenations, ...
- How KNX couplers optimize bus traffic
- KNX couplers & hop count (Network Layer)

Προορίζεται για :
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Από Έως
29/10/2019 10:00 29/10/2019 11:00
Εγγραφείτε τώρα

As part of the #KNXTrain campaign, KNX Association is proud to introduce you to all aspects of KNX Secure.

Agenda:
- measures prior to encryption
- KNX Secure devices
- in practice: use cases

The webinar is intended for all, from home owners, system integrators to developers.

For more information, visit https://knxtrain.knx.org

Προορίζεται για :